Sharper peaks, better separations

Life sciences - Application notes

Life sciences

De mens als studie object is een van de meest fascinerende wetenschapsvormen. Het lichaam zelf is een eindeloze keten aan chemische processen en reacties. Life Sciences bestudeert deze processen, brengt ze in kaart en vergaart de kennis. Die kennis wordt gebruikt voor de ontwikkeling van supplementen en medicatie. Naast de mens is al het leven om ons heen een keten van processen. De synergie waarmee het leven de processen uitvoert is wonderbaarlijk. Het biologische aspect ligt aan de basis van deze wetenschap. Ondersteund door chemie worden steeds meer geheimen ontrafeld. Het ontwikkelen van medicaties en therapiën die ons leven verrijken is een significant onderdeel van deze industrie. Met geavanceerde technieken en steeds vernieuwende inzichten staat JSB steeds vooraan bij het leveren van nieuwe methodes om dit mogelijk te maken. Veel toepassingen bevinden zich in de expertise van een HPLC analist. Life Sciences en Chemical Analysis omvat veel, maar nog lang niet alles dat Life Sciences te bieden heeft.

Application notes

LC-FTIR

Headspace

GPC/SEC